Att ta steget in i VVS-världen

Att ta steget in i VVS-världen: Lärlingstiden

Att bli certifierad VVS-installatör är en process som inkluderar både teoretiska studier och praktisk erfarenhet.

En av de viktigaste delarna av denna resa är lärlingsperioden, som är den period då du tillämpar teorin du har lärt dig i en praktisk miljö under ledning av en erfaren yrkesman.

Vanligtvis börjar lärlingsutbildningen efter avslutade gymnasiestudier inom VVS och fastighetsprogrammet. Denna praktikperiod varar ofta runt 2 år, även om tidsramen kan variera något beroende på region och personliga omständigheter.

Under lärlingstiden kommer du att arbeta på ett företag där du får möjlighet att lära dig av erfarna VVS-installatörer. Det är en tid att lära sig “på jobbet”, och det ger ovärderlig inblick i hur det är att arbeta i VVS-branschen.

Arbetet som lärling innefattar en mängd olika arbetsuppgifter. Du kan till exempel delta i installation av värmesystem, arbeta med vatten- och avloppssystem eller delta i arbete
med energieffektiva lösningar.

Efter genomgången lärlingsutbildning och godkända prov, som innehåller både teoretiska och praktiska moment, kan du bli certifierad som VVS-installatör. Detta är en milstolpe som markerar övergången från lärling till färdigutbildad yrkesarbetare.

Sammanfattningsvis är att vara VVS-lärling en viktig del av resan till att bli certifierad proffs. Det är en tid för lärande och utveckling, och det lägger grunden för en framgångsrik karriär inom VVS-branschen.